Merihurtat

Merihurtat ry rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Merihurtat ry jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Merihurtat ry, Uusikaupunki, Y-tunnus 2037567-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kaya Angerja
merihurtat(c)gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaminen, hallinnointi, jäsenien ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely yhdistykseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen jäsenistön väliseen tiedottamiseen liittyen yhdistyksen tapahtumista ilmoittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

  • Perustietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Jäsenen hyväksyntä yhdistyksen tarkoituksesta ja säännöistä
  • Tietoja treenikoirasta: nimi, ikä, rotu, sosiaalisuus, uintitaidot
  • Jäsenen liittymisanomuksen sisältö
  • Jäsennumerotiedot
  • Jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohdat
  • Tiedot treeneistä ja tapahtumista, johon henkilö osallistuu
  • Laskutukseen ja mahdollisiin maksumuistutuksiin liittyvät tiedot
  • Jäsenyyteen ja jäsenyyssuhteeseen liittyvät tiedot
  • Jäseneksi / koulutukseen / tapahtumaan ilmoittautuneen itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneksi liittyvän tai koulutuksiin/tapahtumiin osallistuvan henkilön itse antamat tiedot

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen henkilörekisteri sijaitsee valvotussa käyttäjätunnuksin suojatulla atk-laitteistolla / palvelimella. 
Jäsenrekisteristä tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yhdistyksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto merkitään rekisteriin.

Last edited: February 18, 2023, 16:08
nach oben